Kasvojen kohotus eli facelift

Kasvojen kohotusleikkaus vähentää ikääntymisen merkkejä

Kasvojen ikääntymisen merkit näkyvät ihon kimmoisuuden alentumisena, ihonalaisen tukikudoksen veltostumisena, rasvakudoksen määrän häviämisenä sekä luisen tukirakenteen muutoksina. Kasvojen muoto muuttuu ikääntyessä nuoruuden ovaalista muodosta kulmikkaaksi tai neliömuotoiseksi. Perusilme saattaa muuttua väsyneeksi sekä kasvoilla näkyy juonteita ja poimuja. Kasvojen ikääntyminen ja muutosten ajankohta riippuu myös elämäntavoista sekä perinnöllisistä tekijöistä.

Kasvojen kohotusleikkaus eli facelift on tehokkain menetelmä kasvojen tai kaulan veltostuneiden kudosten hoidossa. Kasvojen kohotuksella palautetaan kasvojen nuorekkuus. Nykyään kasvojen kohotukseen liitetään usein myös samaan aikaan tai erikseen täydentävä rasvansiirto, ihon pintaa uudistava kuorintahoito ja/tai kudoksia täyteläistävä ja elävöittävä täyteainehoito, jolla saadaan korjattua kasvojen keskeistä aluetta suun ja silmien ympärillä sekä parannettua ihon kimmoisuutta ja kuntoa. Suunympärysalueella ei-kirurgiset hoidot ovat syrjäyttäneet aikaisemmin käytetyt implantit ja omakudossiirteet.

Kasvojen kohotusleikkaus on aina kirurginen toimenpide. Kasvojen kohotuksella tarkoitetaan useimmiten alakasvojen korjausta, vaikka kyseessä on yleinen termi kasvojen eri osien korjauksesta. Kasvojen kohotusleikkaus voi sisältää esimerkiksi:

  • otsan kohotuksen
  • keskikasvojen kohotuksen
  • alakasvojen ja kaulan korjauksen
  • usein myös ylä- ja/tai alaluomileikkauksen

Nämä kaikki voidaan tehdä yhdessä tai erikseen, kevyesti tai laajemmin.

Kokemuksella ja ammattitaidolla toteutettu kasvojen kohotus ei jätä näkyviä arpia ja lopputulos on luonnollinen. Plastiikkakirurgia W:ssa käytettävä uusi AquaFaceLift -tekniikka hyödyntää vesisuihkuavusteista puudutusta ja kudosten hellävaraista irrottelua, mikä mahdollistaa erinomaisesti leikkauksen tekemisen paikallispuudutuksessa, vähentäen toimenpiteen jälkeisiä mustelmia ja edistäen toipumista.

Lievissä muutoksissa voidaan käyttää myös tekniikoita, joissa varsinaista ihon poistoa (eikä pidempää viiltoa) korvan edestä ja ympäriltä ei tarvitse tehdä, vaan kudokset palautetaan ankkuroiduilla tukiompeleilla tai kiinnitysimplanteilla paikoilleen. Pienet täysin huomaamattomat viillot sijaitseva ohimoilla hiuspohjassa, korvannipukan juuressa ja tarvittaessa alaluomessa ripsirajan ulkoreunassa. Tekniikka soveltuu keskikasvojen, alakasvojen ja yläkaulan lievien muutosten hoitoon ja toipuminen on hyvin nopeaa, parisen viikkoa.

Missä iässä kasvojen kohotusleikkausta suositellaan?

Kasvojen kohotusleikkauksiin ei ole suositusikää. Joskus ikääntymismuutokset kehittyvät jo melko nuorena perinnöllistä syistä, elämäntapoihin liittyen tai laihtumisen jälkeen, jolloin kasvojen kohotus voidaan tehdä jo 35-45 -vuotiaana. Toimenpiteen tarkoituksena on myös ennaltaehkäistä ja hoitaa tulevia kasvojen ikääntymisen merkkejä jo ennen kuin ne ovat silmäänpistävät. Vaihtoehtoisesti voidaan harkita kasvojen ei-kirurgista kokonaissuunnitelmaa, erityisesti nuoremmilla.

Alle 50-vuotiaan kasvojen kohotuksella pyritään kaunistamaan ja raikastamaan kasvonpiirteitä. Yleisin ikä kasvojen kohotukseen on n. 45-70 vuotta. Kasvojen kohotuksille ei kuitenkaan ole yläikärajaa kunhan potilas on perusterve.

Toimenpide ja toipuminen

Yhden tai kahden alueen kasvojen kohotus on tavallisesti päiväkirurginen leikkaus eli potilas kotiutetaan illalla. Lisäksi leikkaus on mahdollista tehdä paikallispuudutuksessa ja rauhoittavassa lääkityksessä. Laajemmat kasvojen kohotusleikkaukset vaativat nukutuksen sekä yöpymisen sairaalassa, millä varmistetaan hyvä alun toipuminen ja jälkihoito.

Kasvojen kohotuksesta toivutaan varsin nopeasti. Leikkauksen jälkeen ei olla vuodepotilaana vaan toipilaana, mikä tarkoittaa, että jokapäiväisiä kevyitä askareita voi tehdä varovasti heti leikkauksen jälkeen.

Ensimmäisten päivien aikana tulee kuitenkin välttää ponnistelua ja alaspäin kurottelua, koska tämä lisää painetta ja sen myötä turvotusta leikkausalueella. Sängyn pääpuoli on myös hyvä pitää hivenen koholla. Kasvotukea (ei otsan kohotuksessa) käytetään ympäri vuorokauden viikon ajan ja tämän jälkeen 1-2 viikkoa öisin riippuen leikkauksen laajuudesta.

Leikkauksen jälkeinen tilanne kontrolloidaan ja ompeleet poistetaan noin viikon kohdalla. Turvotus kestää yhdestä kahteen viikkoon, mutta lievä turvotus saattaa kestää pidempään riippuen leikkauksen laajuudesta ja kudosten paranemisominaisuuksista.

Kasvojen kohotusleikkauksen lopullinen tulos on arvioitavissa 3-6 kuukauden kuluttua, kun lopullinen kudosparaneminen on tapahtunut. Vaadittava sairaus-/toipumisloman pituus on kahdesta viikosta noin kuukauteen.

Kauanko tulokset kestävät?

Kasvojen kohotuksen tulos kestää potilaan loppuiän, mutta jokainen meistä ikääntyy myös parhaan kohotusleikkauksen jälkeen biologisten ominaisuuksiensa mukaisesti, mutta luonnollisesti hitaammin kuin ilman kohotusleikkausta. Kasvojen kohotus korjaa tukikudosten ja ihon laskeuman, löysyyden sekä ylimäärän, mutta ei vaikuta itse ihon kuntoon tai kimmoisuuteen.

Nykyaikaisella toimenpiteellä on kuitenkin mahdollista hidastaa tulevia ikääntymismuutoksia. Leikkauksen jälkeisellä täydentävällä kasvojen ja ihon hoidolla voidaan parantaa sekä ylläpitää hyvää leikkaustulosta. Tähän soveltuvat useimmiten ja pääsääntöisesti ei-kirurgiset vaihtoehdot.

Yläkasvojen kohotus

Otsan ja kulmakarvojen laskeuman seurauksena silmät ovat vähemmän avoimet ja perusilme muodostuu väsyneeksi. Tähän yhdistyy useimmiten myös yläluomien ihoylimäärä, joka korostaa muutoksia.

Kulmakarvojen kohotus voi olla tarpeen esimerkiksi yläluomileikkauksen yhteydessä. Lievissä tilanteissa toimenpide voidaan tehdä samasta yläluomiavauksesta ja kulmakarva ripustaa joko ompeleella tai luuhun kiinnitettävällä implantilla. Kulmakarvakohotuksen vaikutusta voidaan tehostaa myöhemmin myös vapauttavalla botuliini-injektioilla.

Mikäli kulmakarvat ovat laskeutuneet voimakkaasti, voi olla tarpeen tehdä koko otsan kohotus (Frontal Lift). Tämä tehdään useimmiten pienistä tähystysrei’istä tai vaihtoehtoisesti avoimena otsankohotuksena, jos esim. otsaa on tarpeen madaltaa. Otsan kohotukseen liitetään tavallisesti myös yläluomileikkaus. Otsan kohotusleikkaus tehdään tavallisesti paikallispuudutuksessa ja rauhoittavassa lääkityksessä.

Lue täältä lisää kulmakarvojen ja otsan kohotuksesta.

Kasvojen keskiosan kohotus

Keskikasvojen kudoslaskeuman ja tyhjenemisen seurauksena luinen poskikaari paljastuu sekä alaluomipussit ja nenäpielipoimut korostuvat.

Keskikasvojen kohotuksella (Mid Face Lift) poistetaan poskipäihin, alaluomen seutuun ja nenäsuupielipoimuun muodostuneita ikämuutoksia kohottamalla näitä rakenteita. On kuitenkin tavallista, että ennen kuin lopullinen päätös keskikasvojen kohotuksesta tehdään, kudosten periksi antoa voidaan hoitaa tiivistävillä ja kohottavilla ei-kirurgisilla vaihtoehdoilla sekä palauttaa vuosien aikana menetettyä tilavuutta ja luista tukea vaiheittain esimerkiksi täyteaineilla tai rasvansiirrolla. Edellä kuvatut hoidot saattavat täysin poistaa keskikasvojen kohotuksen tarpeen.

Mikäli keskikasvojen kohotukseen kuitenkin päädytään, on tavallista että siihen yhdistetään alaluomileikkaus tai alakasvojen kohotus, koska käytettävä avaustekniikka on näissä yhteinen. Pelkkä keskikasvojen kohotus ja alaluomileikkaus voidaan tehdä paikallispuudutuksessa ja rauhoittavassa lääkityksessä.

Alakasvojen kohotus

Alakasvojen laskeuman seurauksena leukapieleen kertyy roikkuvaa ihoa ja kudosta muodostaen leukapielipussit eli ns. hamsteripussit. Alakasvojen laskeuman seurauksena myös suupielet kääntyvät alaspäin ja niiden muodostamat poimut korostuvat tilavuuden vähenemisen ja luisen tuen menetyksen myötä.

Kasvojen kohotus alakasvoihin voidaan tehdä kevyesti tai laajemmin. Kevyempi alakasvojen kohotusleikkaus eli ns. kevyt kasvojen kohotus (Minilift ja MACS lift) soveltuu lähinnä leukalinjan lievien tai keskivaikeiden ikääntymismuutosten korjaukseen.

Alakasvojen kohotuksella (Lower Face Lift) palautetaan laskeutuneita pehmytkudosrakenteita, jotka muodostavat ns. hamsteripussit ja ovat pehmentäneet sekä häivyttäneet alakasvoja kaulasta erottavan leukalinjan. Leikkauksessa ihon avaus tehdään korvanlehden eteen. Ihon alla oleva tukirakenne (SMAS – Superficial Muscular Aponeurotic System) ripustetaan ja tuetaan sekä ylimääräinen iho poistetaan.

Alakasvojen kohotuksen yhteydessä tehdään aina myös kevyt yläkaulan kohotus, koska avausteknikka on yhteinen ja tukirakenne jatkuu leukalinjan yli. Alakasvojen kohotukseen voidaan tarvittaessa yhdistää keskikasvojen, laajempi kaulan tai leuanalusen toimenpide. Pelkkä alakasvojen kohotusleikkaus tehdään tavallisesti paikallispuudutuksessa ja rauhoittavassa lääkityksessä.

Kaulan ja leuan kohotus

Kaulan muoto häviää ikääntymisen myötä, koska kudokset surkastuvat ja veltostuvat. Tämän seurauksena alakasvojen ja kaulan välisen leukalinjan raja pehmenee tai häviää sekä leuanaluskulma loivenee ja kaulan sivulinja suoristuu. Ikääntymisen seurauksena kaulaan kertyy ajoittain myös rasvaa, joka on hankittua tai perinnöllistä. Myös ihonalaiset lihakset leuan alla keskellä kaulaa voivat erkaantua löystymisen seurauksena ja muodostaa pystysuorat ns. platysmajuosteet.

Kaulan kohotuksessa (Neck Lift) palautetaan laskeutuneita kaulan pehmytkudosrakenteita, jotka estävät kauniin kaulalinjan muodostumista. Kaulan kohotuksen yhdistetään hyvin usein alakasvojen kohotus, koska avaustekniikka on yhteinen ja periksi antanut tukirakenne jatkuu leukalinjan yläpuolelle. Korvan eteen tehtävää ihoavausta jatketaan korvan taakse hiusrajaan. Ihon alla oleva kaulan tukirakenne tuetaan samaan tapaan kuin alakasvojen kohotuksessa ja ylimäärä iho poistetaan. Laaja kaulan kohotus vaatii nukutuksen, pienempi voidaan tehdä paikallispuudutuksessa ja rauhoittavassa lääkityksessä. Samalla voidaan korjata leuanalusen alle tehtävästä viillosta roikkuva ihoa ja mahdolliset lihaspystyjuosteet ompelemalla keskilinjassa toisistaan erkaantuneet lihasreunat yhteen. Samalla korjaantuu myös leuan etuosan sivuprofiili.