shutterstock_57919939

Kasvojen kokonaisvaltainen ei-kirurginen hoitosuunnitelma ikääntymismuutosten hoidossa ja ehkäisyssä

 

Ensimmäiset merkit kasvojen ikääntymisestä ilmenevät tavallisesti 30-40 vuoden iässä. Kudosten periksianto ja laskeutuminen, luisten tukirakenteiden muutokset sekä tilavuuden menetys vaikuttavat siihen, millainen yksilöllinen kasvojen ikääntymistaipumus jokaisella on. Myös eri kasvonosat ikääntyvät yksilöllisesti. Yläkasvot (otsa, kulmakarvat, yläluomet), keskikasvot (poskipäät, alaluomet, nenäsuupielipoimut), alakasvot (leuka- ja suupielet, huulet, leuanalus) sekä kaula saattavat ikääntyä samalla potilaalla 5-15 vuoden yksilöllisillä eroilla.

 

Plastiikkakirurgin arviomana saat yksilöllisen pitkäaikaisen sinulle sopivan suunnitelman kasvojen ikääntymismuutosten hoitoon ja ehkäisyyn. Tarvittaessa kokonaishoitoon voidaan sopivassa vaiheessa yhdistää myös pieniä kirurgisia toimenpiteitä, mutta tavoitteena on ennaltaehkäisevä hoito, jolla vältetään ainakin suuremmat kirurgiset toimenpiteet.

 

Kasvojen kokonaisvaltaisessa yksilöllisessä ei-kirurgisessa ikääntymismuutosten hoitosuunnitelmassa periaate on kohdistaa hoito muutosten syyhyn, ei seuraukseen. Syitä ikääntymismuutoksiin ovat kudosten ja kollageenin periksi anto, tilavuuden menetys sekä luisen tuen ja muodon menetys. Useimmiten muutokset tapahtuvat tässä järjestyksessä, mutta limittäin. Ajallisessa järjestyksessä on kuitenkin myös yksilöllistä vaihtelua ja eri kasvonosien välillä.

 

Ikääntymismuutosten seurauksia ovat yläluomiuurteen madaltuminen tai häviäminen (kulmakarvojen tai otsan laskeuma, yläluomien ihoylimäärä), poskikaaren paljastuminen, silmäpussit ja kyynelurien korostuminen sekä nenäsuupielipoimun korostuminen (keskikasvojen laskeuma ja tilavuuden menetys), leukalinjan pehmentyminen, leukapielipussin muodostuminen ja suupielipoimut (alakasvojen laskeuma). Näiden muutosten taustalta löytyy yhteisenä tekijänä kasvojen ulkoreunan pystytukirakenteen eli vektorin periksi anto. Lisäksi ihon ohentuminen ja kollageenin periksianto altistaa pysyvämmille uurteille ja rypyille.

 

Ehkäisemällä ja hoitamalla kasvojen ikääntymismuutosten syitä riittävän varhaisessa vaiheessa päästään luonnolliseen lopputulokseen ilman mainittavaa toipumisaikaa. Näin vältetään myös suuremmat kirurgiset toimenpiteet.

 

Kasvojen tukirakenteiden tiivistämiseen, palauttamiseen ja vahvistamiseen Ultherapy on ainoa FDA hyväksytty ja tutkittu veitsetön kasvojen ja kaulan kohotusmenetelmä, joka perustuu kuvantamiskontrolloituunultraäänienergiaan. Radiesse on pistoshoito (täyteaine sisältäen mikrokalsiumkiteitä), jonka ansiosta kudokset muodostavat tutkitusti uudiskollagenia, joka muuttuu pysyväksi kollageeniksi 6-18 kk aikana. Radiessea voi käyttää myös kasvojen ripustavana ja kohottavan hoitona, mutta tuolloin kudosten tiiviys (integriteetti) tulee olla riittävällä tasolla, jotta kohotettavat rakenteet seuraavat perässä. Useimmiten Radiesse yhdistetään alussa Ultherapy-hoitoon.

 

Kudosten omatessa tai saavutettua riittävä tiiviys (integriteetti), voidaan aloittaa tai jatkaa kasvoja kohottavilla ripustuspistoksilla, mihin Juvederm Vycross tuotteet ovat erinomaisesti soveltuvia. Mikäli kudosten tiivistäminen on edelleen tarpeen, voi olla syytä jatkaa Radiessella. Palauttamalla kudosten tiiviyttä (integritettiä) vähennetään myöhemmin tarvittavaa ripustuspistosten määrää ja parannetaan myös kudosten reagointia ripustuspistoshoitoon.

 

Ripustuspistoksilla hoidetaan kasvojen laskeumamuutosten syitä ja palautetaan rakenteita eli pyritään saavuttamaan kasvojen kohotustuloksia, joten tähän vaaditaan perusteellinen koulutus ja hyvin yksityiskohtainen anatomian tuntemus. Tavallisesti kerrallaan käytetty täyteainemäärä on 4-6 ml ja tämä uusitaan 1-3 kertaa yksilöllisestä tilanteesta riippuen. Pääpaino ei siis ole seurauksien hoidossa eli uurteiden ja poimujen täytössä. Nämä seuraukset vähenevät ja poistuvat taustalla olevia perussyitä hoitamalla, aivan kuten kirurgisessa kasvojen kohotuksessakin, mutta ilman toipumisaikaa tai arpia. Uurteita ja poimuja (esim. kyynelura tai nenäsuupielipoimu) häivytetään myös, mutta tämä muodostaa pienemmän ja myöhemmän osan hoidosta, koska perussyytä hoitamalla nämä seuraukset vähenevät ja poistuvat.

 

Pinnallisen ihon hoito täydentää kasvojen ei-kirurgisen hoidon kokonaissuunnitelman. Aivan pinnallisten uurteiden ja ryppyjen hoitoon eri vahvuiset kemialliset kuorinnat ovat hyvä vaihtoehto, mutta vaativat toipumisaikaa ja ihon suojausta, koska ihoon aiheutuu kemiallinen palovamma. Pinnallisempi Ultherapy-hoito yhdistettynä Radiessehoitoon on helppohoitoisempi vaihtoehto, koska se ei vaadi varsinaista erillistä toipumisaikaa. Aikaisemmat tiivistävät ja ripustavat hoidot tuovat vaikutusta myös pinnalliseen ihoon, joten täydentävän hoidon tarve voidaan arvioida hivenen myöhemmässä vaiheessa.

 

Kasvojen kokonaisvaltainen ei-kirurginen hoitosuunnitelma käsittää 1/2-2 vuoden hoitokokonaisuuden ilman varsinaista toipumisaikaa. Verrattaessa kirurgiseen kasvojen kohotukseen, joka vaatii 1-2 kuukauden alkutoipumisajan ja 6-12 kuukautta lopulliseen kudosten asettumiseen, ei-kirurginen vaihtoehto on erinomainen vaihtoehto potilaalle, jolla ei ole mahdollisuutta toipumisaikaan, ei halua arpia ja joka toivoo asteittaista sekä luonnollista kasvojen ikääntymismuutoksia palauttavaa hoitoa. Mikään hoito ei luonnollisesti pysäytä ikääntymismuutoksia, mutta hidastaa niitä palauttavan hoidon jälkeen. Tämä koskee niin kirurgista kuin ei-kirurgistakin hoitoa.

Ota yhteyttä