fbpx

Markkinointirekisteri

 
Tietosuojaseloste
 
Plastiikkakirurgia W:n (Oy Saawi Ab) yleinen markkinointirekisteri
 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

GDPR (General Data Protection Regulation) EU:n uusi tietosuoja-asetus

Tiedosto laadittu 1.4.2018 ja päivitetty viimeksi 07.01.2019

 

 1. Rekisterinpitäjä

 

Plastiikkakirurgia W (Oy Saawi Ab)

Hämeenkatu 9

33100 Tampere

+35820 792 0200

info@plastiikkakirurgiaw.fi

 

 1. Yhteyshenkilö

 

Kai Saariniemi

Hämeenkatu 9

33100 Tampere

+35820 792 0200

info@plastiikkakirurgiaw.fi

 

 1. Rekisterin nimi

 

Plastiikkakirurgia W:n (Oy Saawi Ab) markkinointirekisteri. Markkinointirekisteri säilytetään keskitetysti Mailchimp-järjestelmässä.

 

 1. Rekisterin ylläpidon ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen. Henkilötietoja käytetään Plastiikkakirurgia W:n (Oy Saawi Ab) tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä muihin lain ja suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin.

 

 1. Rekisterin tietosisältö

 

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Suostumus markkinointiin sähköpostitse

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisterin sisältämät tiedot on kerätty seuraavista lähteistä rekisteröidyn omalla suostumuksella

 

 • Rekisteröity on tilannut uutiskirjeen rekisterinpitäjän ylläpitämän verkkosivuston kautta
 • Rekisteröity on osallistunut rekisterinpitäjän järjestämään kilpailuun tai kyselyyn, jonka yhteydessä hän on antanut markkinointiviestintäluvan
 • Rekisteröity on antanut markkinointiviestintäluvan vastaanottokäynnin yhteydessä

 

 

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille muutoin, kun se on tarpeen viestinnän onnistumiseksi ja tällöinkin henkilötietolain edellytykset huomioiden.

 

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Plastiikkakirurgia W:n (Oy Saawi Ab) käyttää uutiskirjeissään MailChimp –palvelua, jonka myötä tietoja saatetaan säilyttää EU:n ulkopuolella. MailChimp noudattaa EU-U.S. Privacy Shield Framework -säädöksiä. Lisätietoja allaolevassa linkissä.

 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

 

 1. Rekisterien suojauksen periaatteet

 

A Manuaalinen aineisto

 

Manuaalisesti annetut henkilötiedot kerätään suljettuun läpinäkymättömään keräyssäilöön, joka on henkilökunnan jatkuvassa valvonnassa. Keräyksen jälkeen aineisto siirretään sähköiseen muotoon, jonka jälkeen paperinen aineisto hävitetään tietosuojajätteen mukana.

 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

 

Rekisteri on tallennettu MailChimp -palveluun. Pääsy tietokantaan on rajoitettu käyttäjätunnuksilla ja salasanalla. Käyttöoikeus myönnetään vain salassapitovelvollisille ja rekisterin käyttämiseen perehdytetyille henkilöille, joiden asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy. Lisätietoja MailChimp-palvelun tietoturvasta: http://mailchimp.com/about/security.

 

 

 1. Tarkastusoikeus

 

Henkilöllä on oikeus tarkastaa omat tietonsa. Jokaisen lähetetyn sähköpostiviestin yhteydessä on aina linkki, josta omia tietoja voi tarkastella. Henkilö voi ottaa myös yhteyttä Plastiikkakirurgia W:n asiakaspalveluun ja pyytää edellä mainittuja toimenpiteitä.

 

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

 

Henkilöllä on oikeus muuttaa ja poistaa omat tietonsa. Jokaisen lähetetyn sähköpostiviestin yhteydessä on aina linkki, josta omia tietoja voi muuttaa tai ne voi poistaa rekisteristä. Henkilö voi ottaa myös yhteyttä Plastiikkakirurgia W:n asiakaspalveluun ja pyytää edellä mainittuja toimenpiteitä.

 

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet ja huomiot

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Plastiikkakirurgia W (Oy Saawi Ab) säilyttää tiedot siihen asti, kunnes asiakas pyytää niiden poistamista. Huomioitavaa on, että poisto koskee ainoastaan markkinointiluvan poistamista Plastiikkakirurgia W:n (Oy Saawi Ab) markkinointirekisteristä. Potilastiedot säilytetään Plastiikkakirurgia W:n (Oy Saawi Ab) potilastietorekisterissä (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007).