Alexanda Saariniemi

Plastiikkakirurginen sairaanhoitaja, Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Brief info

Plastiikkakirurginen sairaanhoitaja
Leikkaussali- ja anestesiasairaanhoitaja AMK
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti